Historie

Firma vznikla v roce 1994 jako pokračovatel firmy Kohos, jejíž vznik se datuje do roku 1989 a která začínala s cca 10 kmenovými zaměstnanci a drobnou stavební mechanizací. Za dobu své existence jsme získali mnoho cenných zkušeností a stali se uznávanou firmou ve svém oboru. V současné době má naše firma cca 30 vlastních zaměstnanců všech stavebních profesí, včetně profesí PSV. Veškeré případné práce prováděné formou subdodávek jsou prováděny spolehlivými firmami, jejichž kvalita a odborná způsobilost je prověřena několikaletou vzájemnou spoluprací.

V dnešní době naše firma disponuje kompletní stavební mechanizací a dopravou potřebnou k hladkému zajištění prováděných staveb.

V roce 2002 byla naše firma certifikována na systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.