Certifikát cenové soustavy ÚRS 2009/I Osvědčení o autorizaci Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

Uživatel Cenové soustavy ÚRS, cenové úrovně 2009/I

Osvědčení o autorizaci, Ing. Miroslav Miketa

nějakej čupr popis nějakej čupr popis

ČSN EN ISO 9001:2009

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

nějakej čupr popis nějakej čupr popis

Certifikovaný odborný provoz pro utěsnění staveb v systéme Kiesol

Osvědčení pro aplikaci materiálů Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.

nějakej čupr popis nějakej čupr popis

Osvědčení k aplikaci izolací z kamenné vlny Rockwool

Živnostenský list Kohos, a.s.